Xosé Manuel González (Oli).

Aínda que nos documentos reza que me chamo Xosé Manuel González, escribo co pseudónimo de Oli

Durante máis de trinta anos fun escritor vacacional, isto é, no tempo en que as vacacións escolares me liberaban do labor como docente, directivo ou de bibliotecario.

Agora teño todo o tempo para escribir, ler, ver cine e series, e gozar dos netos.

Son autor de 15 libros para pequenos lectores, se é que os libros teñen unha idade.