Este é o medo


Texto mínimo e co menor número de letras para facilitar a lectura autónoma dos máis pequenos, para que se vaian afacendo a ler cando na casa non hai ninguén.

Portada de Este é o medo
Portada de Este é o medo

Ir Indo, 1992
Ilustración: Pepe Carreiro
Idiomas: galego