Conto para non comer


Portada de Conto para non comer
Portada de Conto para non comer

Galaxia, 2005
Ilustración: Andrés Meixide
Idiomas: galego

Incluído na lista de White Ravens 2006 da Biblioteca Internacional de Múnic.